Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

  29.06.2024 07:21  
Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

По повод предстоящия Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, искаме да привлечем Вашето внимание към ролята на всеки един от нас за безопасността на пътя.

През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени.

Обръщаме се към родителите и образователните институции за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Общинска администрация се ангажира с полагане на грижи за пътната инфраструктура, поставяйки правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

 Да бъдем разумни! Животът е с предимство!