На 29 август 1969 г. е публикуван Указ № 828 на Президиума на Народното събрание, с който Криводол е признат за град.
С решение № 225 от 30 януари 2006 година на Общински съвет, 29 август е обявен за Ден на Община Криводол.

 

Удостоени лица със званието "Почетен гражданин на Криводол" и "Наградата на Криводол"

Решение № 286/29.08.2006 г. на Общински съвет – Криводол

 

 1. “Почетен гражданин на Криводол” Димитър Петков Диков за заслуги в развитието на просветното дело, утвърждаване и популяризиране на културата в Община Криводол.
 2.  Посмъртно със званието “Почетен гражданин на Криводол” Петър Костадинов Комитски за заслуги и постижения в икономическия и обществения живот на Община Криводол.
 3. “Наградата на Криводол” на Живко Сотиров за създаване на ярки произведения в областта на литературата.
 4. “Наградата на Криводол” на Георги Милчев Георгиев – ГОДЖИ за постижения в областта на културата и популяризиране на град Криводол в страната.
 5. “Наградата на Криводол” на Любомир Василев Дацов за особени заслуги за развитието на общината.  

Символични “Награди на Криводол” на Петя Димитрова Александрова и Светослав Георгиев Атанасов, които са първите граждани, родени след обявяването на Криводол за град.


 
Решение № 399/27.08.2007 г. на Общински съвет - Криводол
 

 1. “Почетен гражданин на Криводол” Крум Сотиров Тодоров за принос в развитието на община Криводол, като дългогодишен кмет и общественик.
 2. “Наградата на Криводол” на Георги Тодоров Божинов за особени заслуги за развитието на инфраструктурата на община Криводол.
 3. “Наградата на Криводол” на Тодор Ефтимов Гешков за заслуги в развитието на културния и обществен живот на община Криводол.
 4. “Наградата на Криводол” на Цветана Величкова Христова за заслуги в развитието и утвърждаването на предучилищното възпитание в община Криводол.
 5. “Наградата на Криводол” на Явор Витанов Петров за създаване на ярки произведения на изобразителното изкуство - живопис.


Решение № 97/22.08.2008 г. на Общински съвет – Криводол
 

 1. „Наградата на Криводол” на Васко Спасов Василев- Управител на строителна фирма „ Строител- Криводол” ЕООД, за значителен принос за запазване на автомобилния спорт в Общината и популяризирането му в страната и чужбина и за развиване на ефективна бизнес- политика със социална значимост.
 2. „ Наградата на Криводол” на д-р Георги Иванов Комитски – хирург-ортопед, Получил висока гражданска подкрепа и признание, пример в областта на медицината, Председател на лекарския съюз за област Враца.
 3. „ Наградата на Криводол” на Веселина Томова Йончева за заслуги в развитието и утвърждаването на предучилищното възпитание и обществения живот на община Криводол.
 4. „ Наградата на Криводол”на   ФК „ Ботев” Криводол за високи спортни резултати през сезон 2007/2008 година, довели до влизане в „Б” ПФГ.  

 Решение № 217/28.08.2009 г. на Общински съвет - Криводол
 

 1. Общинският съвет Присъжда посмъртно „Наградата на Криводол” на Иван Георгиев Дафинов за личен принос за обявяването на Криводол за град, като член на Президиума на Народното събрание.
 2. Присъжда посмъртно „Наградата на Криводол” на Боян Георгиев Първанов за личен принос за обявяването на Криводол за град като Народен представител.
 3. Присъжда посмъртно „Наградата на Криводол” на ст. н.с.,к.и.н. Богдан Цветков Николов за популяризиране археологическото и историческо минало и създаване на исторически произведения с висока научна стойност за Община Криводол.
 4. Присъжда „Наградата на Криводол” на Боян Илиев Тонов за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура и читалищното дело в Община Криводол.

  
Решение № 331/23.08.2010 г. на Общински съвет - Криводол
 
 

 1. Присъжда “Наградата на Криводол” на Марин Ботунски – за създаване на ярки произведения в областта на литературата, свързани с родния край.
 2. Присъжда “Наградата на Криводол” на Петко Георгиев Хаджийски – за дългогодишна дарителска дейност и принос за увековечаване на родовата памет на загиналите във воините градешчани.
 3. Присъжда посмъртно “Наградата на Криводол” на Д-р Мирон Иванов – за проявена хуманност и всеотдайност в областта на медицината.
 4. Присъжда посмъртно “Наградата на Криводол” на Иван Митов Гунчев – за принос в развитието на Криводол като кмет и общественик.

 
 
Решение № 446 /19.08.2011 г. на Общински съвет - Криводол
 

 1. „Наградата на Криводол” на Фондация „Ценности и развитие” за принос за построяване и поддържане на параклис „Св. архидякон и първомъченик Стефан” и развитие на читалищното дело в с. Добруша.
 2. „ Наградата на Криводол” на Марин Митанов Аврамов за активна обществена работа и дългогодишен принос в местното самоуправление.
 3. „Наградата на Криводол” посмъртно на Иван Митев Петров за заслуги в развитието на просветното и краеведско дело и популяризиране историята на с. Пудрия.

  
Решение № 165 /28.08.2012 г. на Общински съвет – Криводол
 

 1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Криводол” посмъртно        д-р Антони Костадинов Тодоров/Анто доктора/ - получил високо гражданско признание, пример в областта на медицината.
 2. Присъжда „Наградата на Криводол” посмъртно на Траян Първанов Първанов – за създаване на ярки произведения в областта на литературата
 3. Присъжда „Наградата на Криводол” на Христина Борисова Кръстева – за принос в развитието на културния и обществен живот в гр.Криводол и общината и висок професионализъм в областта на библиотечното дело.
 4. Присъжда „Наградата на Криводол” на Георги Петков Георгиев – за принос в развитието на с.Лесура като дългогодишен кмет и общественик.

 
 
Решение № 325 /16.08.2013 г. на Общински съвет – Криводол
 

 1. Присъжда „Наградата на Криводол” на Иван Ангелов Ангелов – за изключително висока благотворителна дейност, предизвикала обществена благодарност.
 2. Присъжда „Наградата на Криводол” на проф.Петко Иванов Петков – д-р на икономическите науки за дарителска дейност.

  
Решение № 486/11.08.2014 г. на Общински съвет - Криводол
 
Общинският съвет присъжда „Наградата на Криводол“ за 2014 г. на:

 1. Тодор Митов – известен графичен дизайнер, осъществил художествено-пространствено оформление на музейната сбирка в гр. Криводол, герба на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924“ – Криводол, герба на Община Криводол, паметния знак на загиналите в Отечествената война Криводолци.
 2. Посмъртно Иван Петров Танов /Кошничарски/ - писател, отразил в творчеството си живота в Криводол.
 3. ОДЗ „Славейче“ гр. Криводол - във връзка с 40-годишнината на ОДЗ-то и за принос в развитието на педагогическото възпитание в града и общината.
 4. Зоя Димитрова Петрова – за мнoгогодишна дейност и постижения като учител в ОДЗ „Славейче“ гр. Криводол, във връзка с 40-годишнината на ОДЗ-то.

 Решение № 594/31.07.2015 г.

Общинският съвет присъжда „Наградата на Криводол“ за 2015 г. на:

 1. Аксиния Михайлова – поет и преводач, за създаване на ярки произведения в областта на литературата.
 2. Мито Петков Гановски – художник, по случай 90 години от рождението му, за принос в изобразителното изкуство.
 3. Ген. Ваньо Христов Славеев – за принос в развитието на гр.Криводол.
 4. СОУ Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Криводол – във връзка с 70 г. гимназия и 180 г. образователно дело в Криводол.

 
 
Решение № 147.2/26.08.2016 г. на Общински съвет - Криводол

Общински съвет Криводол награждава с Грамота Анелия Николова Иванова секретар на Община Криводол за принос в развитието на административното управление в Общинска администрация-Криводол.


 

Решение № 314/23.08.2017 г. на Общински съвет - Криводол

 1. Награждава с Грамота Илия Тодоров Перчинков - Кмет на Кметство Краводер, за принос в местното самоуправление, като Председател на ОбС Криводол два мандата – 2003-2007 г. и 2007-2011 г. и по случай 60-годишния му юбилей
 2. Награждава с Грамота Магдалин Лазаров Сълков - Кмет на Кметство Градешница трети мандат (от 2007 г.) и по случай 60-годишния му юбилей.


Решение № 411/28.08.2018 г. на Общински съвет - Криводол

 1. Награждава с Грамота д-р Валери Антонов Симеонов за принос в здравеопазването, като лекар доказал се в професията с хуманното си отношение и човечност, и по случай 60-годишния му юбилей.
 2. Награждава с Грамота Евгени Захариев Димитров - Кмет на Кметство Лесура четвърти мандат (от 2003 г.), за принос в местното самоуправление и по случай 60-годишния му юбилей.
 3. Награждава с Грамота НЧ „Светлина-1928-Краводер“ с. Краводер по случай 90-годишния му юбилей, за принос в културно-просветното дело.
 4. Награждава с Грамота НЧ „Светлина-1928“ с. Ракево по случай 90-годишния му юбилей, за принос в културно-просветното дело.
 5. Награждава с Грамота НЧ „Пробуда-1928“ с. Осен по случай 90 годи  читалищно дело.
 6. Награждава с Грамота НЧ „Развитие-1928“ с. Лесура по случай 90-годишния му юбилей, за принос в културно-просветното дело.

На Мирослав Рангелов Стоянов да бъде връчено Благодарствено писмо от Кметство Баурене за проявена смелост и гражданска отговорност за предотвратяване на пожар в землището на с.Баурене.Решение № 526/23.08.2019 г. на Общински съвет - Криводол

     I. Награждава с Грамота:

        Обществените възпитатели към МКБППМН, Община Криводол - Мария Крумова, Йорданка Христова и Геновева Стаменова за проявена гражданска активност и разширяване дейностите за превенция и работа с малолетни и непълнолетни за намаляване на противообществени прояви.

    II. Награждава с Почетни грамоти:

 1. „Симекс“ ЕООД,  с Управител инж. Симеон Ангелов за значителен принос в развитието на ефективна бизнес-политика в областта на общото машиностроене и подкрепа на дейности със социална значимост  за община Криводол.          
 2. Павлин Никифоров Петров – за принос и висок професионализъм в развитието на началното и основното образование и управлението на  ОУ „Васил Левски“ с. Ракево като директор.
 3. Лилия Кирилова Петрова – за принос и висок професионализъм в развитието на предучилищното образование и управлението на ДГ „Славейче“ гр. Криводол като директор.
 4. Десислава Миленова Йорданова – за високи постижения и представяне в национални и международни състезания в областта на спорта – лека атлетика.
 5. Цветан Петров Филипов – посмъртно за постижения в певческото изкуство и българския фолклор.

     III. Присъжда “Наградата на Криводол”:      

 1. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1924“ гр. Криводол по случай 95-годишния му юбилей, за принос в библиотечното и културно-просветно дело за  популяризиране и съхраняване на местния фолклор.
 2. Д-р Цветан Максимов Иванов – посмъртно, за принос в здравеопазването, като лекар доказал се в професията с хуманното си отношение и човечност, и по случай 80 години от рождението му.

     IV. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Криводол”:

         Боян Илиев Тонов – за принос в развитието на културния и обществен живот в гр.Криводол и общината и висок професионализъм в областта на читалищното дело.Решение № 241/30.07.2021 г. на Общински съвет – Криводол

Награждава с Почетни грамоти:

 1. НЧ „Просвета-1921“ с. Пудрия по случай 100-годишния му юбилей, за принос в културно-просветното дело.
 2. НЧ „Съзнание-1921“ с. Добруша по случай 100-годишния му юбилей, за принос в културно-просветното дело.


Решение № 345/29.07.2022 г. на Общински съвет – Криводол

Награждава с „Наградата на Криводол“:

 1. Посмъртно Тодор Георгиев Семов, 35 години председател на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1924“ Криводол, Председател на ОбС Криводол, Кмет на община Криводол и общественик, за принос в обществения и културен живот на града и общината.
 2. Светлин  Станчев Миланов за принос в певческото изкуство и българското народно творчество и издигане имиджа на община Криводол в областта на културното наследство.


Решение № 512/29.08.2023 г. на Общински съвет – Криводол

Присъжда „Почетна грамота" на:    

 1. НЧ „Светлина-1928 - Краводер“ по случай 95 години, за принос в културно-просветното дело на с.Краводер и Община Криводол.
 2. Симекс“ ЕООД,  с Управител инж. Симеон Ангелов, по случай 20 години успешно реализирана бизнес-политика в областта на машиностроенето и металообработването за популяризиране на  община Криводол.

Удостоява с „Благодарствена грамота":     

             Боян Илиев Тонов -  носител на званието „Почетен гражданин на Криводол“, за значимия му принос в развитието на културния и обществен живот в община Криводол и проявения висок професионализъм в 45-годишната му дейност като секретар на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1924“ гр. Криводол.