2016 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 16.05.2016 г.

                           2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 16.01.2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 31.03.2017 г.

Жалба от Сдружение с нестопанска цел "Български правозащитен алианс" от 13.04.2017 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 20.04.2017 г.

Обжалване от Валентин Кирилов - общински съветник от 15.05.2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 28.06.2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 18.07.2017 г.

Молба от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца

Касационен протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 30.10.2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 13.11.2017 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 01.12.2017 г.

                          2018 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 07.03.2018 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 14.03.2018 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 18.07.2018 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 08.08.2018 г.

                           2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 12.02.2019 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 11.04.2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 03.05.2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 29.05.2019 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 03.07.2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 22.07.2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 21.11.2019 г.

Протест от Николай Лалов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 09.12.2019 г.

                           2020 г.

Жалба от Христо Доков - Кмет Община Криводол от 11.02.2020 г.

Протест от Веселин Вътов - прокурор при Окръжна прокуратура Враца от 11.02.2020 г.

Жалба от Христо Доков - Кмет Община Криводол от 18.03.2020 г.

                           2021 г.

Жалба от  Фондация „Върховенство на закона“ от 29.03.2021 г.