НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

  10.05.2024 08:28  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

По време на срещите експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Ще се обсъдят и възможните им комбинации по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027г.

Участниците ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност. Земеделските стопани ще могат да зададат своите въпроси и получат отговор от екипа експерти на Министерството на земеделието и храните.

Припомняме, че до 24 юни 2024 г. стопаните могат да подават заявленията си по кампанията в общинските служби по земеделие, както и да очертават площи, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

 

 Графикът за провеждане на информационната кампания е следния:

 

  • 17.05.2024г. от 10.30ч. в гр.Монтана, зала „Конферентна“ на хотел „Житомир“, ул. „Драган Цанков“, за земеделските производители от областите Монтана и Враца.

 

Предвижда се да има регистрация при влизането в залата, която ще започне в 10ч.

 

 

ИНЖ. Пламен кузманов /п/

Директор на ОД „Земеделие”  - Враца

 

09.05.2024 г.