select language:     Български English

Избори за Народно събрание 2021

Указ на президента

Хронограма за Народно събрание 2021г.

ЗАПОВЕД СЕКЦИИ ЧАСТ 1  ЧАСТ 2

ЗАПОВЕД АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД ПСИК

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

СИМУЛАТОР ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

ВИДЕО МАТЕРИАЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

 

СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

Централна избирателна комисия (ЦИК) - https://www.cik.bg

Районна избирателна комисия (РИК) Враца:

Адрес

гр. Враца, бул. "Демокрация" № 1

Контакти

Телефон: 0876 023 500, 0876 023 700

email: rik06@cik.bg

website: https://rik06.cik.bg/ns2021

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0877180045 e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК/ПСИК