select language:     Български English

Компостиращи инсталации за зелени отпадъци пристигнаха в община Криводол.

Компостиращи инсталации за зелени отпадъци пристигнаха в община Криводол.

Компостерите ще бъдат разположени в различни населени места от общината. Предвижда се да бъдат поставени и около 110 компостери в домакинства от населените места, които са изявили желание . Получения материал ще се използва за наторяване"

Финансирането по проект BG 16M l ОР002-2.009-0074 „Въвеждане на добри практики за превенция на битови отпадъци чрез компостиране“. е на министерството на околната среда и водите за сумата от 385 374 лв. До месец се очаква да започне изграждането на компостиращите инсталации.

29-07-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати