select language:     Български English

Регистър Декларации Кметове на Кметства

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от Кметовете на кметства в Община Криводол

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

 

Длъжност

 

  Чл. 35,ал. 1,        т. 1  (за несъвместимост)

 

 

  Чл. 35,ал. 1,        т. 3 (за промяна в декларация за несъвместимост)

 

                        

Чл. 35,ал. 1,     т. 2  Част II

 

 

Чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2)

 

 

1.

 

Дилян   Димитров

 

 

Кмет на кметство Пудрия

 

 

 

Декларация

 

2.

Евгени Димитров

Кмет на кметство Лесура

 

 

Декларация

 

3.

Ивайло  Диманов

Кмет на кметство Ботуня

 

 

Декларация

 

4.

   Ивайло     Илиев

Кмет на кметство Добруша

 

 

Декларация

 

5.

     Иван      Иванов

Кмет на кметство Главаци

 

 

Декларация

 

6.

Илия  Перчинков

Кмет на кметство Краводер

 

 

Декларация

 

 7.

Красимир Истерков

Кмет на кметство Фурен

 

 

Декларация

 

8.

Любомир Младенов

Кмет на кметство Градешница

Декларация

Декларация

Декларация

 

9.

    Малин    Тончев

Кмет на кметство Ракево

 

 

Декларация

 

10.

Петър    Георгиев

Кмет на кметство Галатин

 

 

Декларация

 

11.

Петър  Димитров

Кмет на кметство Уровене

 

 

Декларация

 

12.

  Петя      Петрова

Кмет на кметство Осен

 

 

Декларация

 

13.

 

Тихомир Трифонов

 

 

Кмет на кметство    Г. Бабино

 

 

 

Декларация

 

14.

Цветослав Тодоров

Кмет на кметство Баурене

 

 

Декларация