Новини

Обява

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. ...

27.06.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

06.06.2016

Да изчистим България заедно

Да изчистим България заедно ...

25.05.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

10.05.2016

Кампания "Великден за всеки" - "Дари празник за баба и дядо", иницирана от Омбудсмана на РБългария

Списък на възрастните хора от Община Криводол, определени за получаване на ваучери по 20 лв. Тук ...

04.05.2016

Обява набиране на военни

ОБЯВА     Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № OX-297/06.04.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Спе...

26.04.2016

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол   Лазарки гостуваха в Общинска администрация Криводол по повод утрешния християнски празник „Лазаровден”. С цветни народни носии, песни, танци и наричания за здраве и късмет децата от ОДЗ „Славейче“ изпълниха фоайето на администрацията. Кметът на Община Криво...

22.04.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

13.04.2016

...

11.04.2016

Осигуряване на пожарна безопасност в горските територии

Заповед № РД-18-К-3/06.04.2016 г. на Областния управител на Област Враца Заповед № 132 / 07.04.2016 г. на Кмета на Община Криводол ...

08.04.2016