Новини

Обявления за наложени административни наказания - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Обявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице   На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетният ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ КАМЕНОВ от с.Градешница за нарушение на чл.6 от Закон...

11.02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите избори за общински съветници и кметове, Ви уведомяваме следното:             Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, чл. 396, ал.1 и § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК, право да избират общински съвет...

09.02.2015

Как да защитите птиците си

Шест изисквания за защита на вашите птици...

04.02.2015

Стипендиантска програма за роми в медицински специалности

  Пълно описание на програмата може да намерите на следния адрес: http://scholarship.sonikstart.eu/  ...

27.01.2015

Отговор от г-н Димитър Костадинов - Управител на "БДЖ-ПП" ЕООД във връзка с декларация-протест

Отговор от "БДЖ-ПП" ЕООД...

27.01.2015

Заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Криводол

  На 23 януари 2015 година се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Криводол. Гости на заседанието бяха Петър Данчев - кмет на Община Криводол и Петър Комитски – председател на Общинския съвет. Заседанието откри секретарят на комисията Маргарита Петрова. Тя запо...

23.01.2015

ДО МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Писмо до Министър Лиляна Павлова - МРРБ; копия до: Малина Николова - Областен управител на Област Враца, Агенция "Пътна инфраструктура" Враца, Народните представители от област Враца...

19.01.2015

Протест в Криводол срещу спирането на влакове

Мирен протест на граждани и представители на местната власт се състоя днес на гара Криводол срещу решението на БДЖ за спиране на някои от влаковете в най-бедния регион на Европа - Северозападна България. В протеста се включиха кметът на общината Петър Данчев, председателят на Общинския съвет Петър Комитски, инж. Иван Иванов – пре...

17.01.2015

Заявление от Инициативна гражданска група "Ще позволим ли..."

Заявление...

16.01.2015

Обява - Офис за военен отчет

Обява Обява...

15.01.2015