Новини

Съобщение по чл. 37и от ЗСПЗЗ

Обява чл. 37и от ЗСПЗЗ Декларация за задължения Заявление по чл. 37и Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 ...

04.02.2016

Съобщение - Списък на забранените за паша по землища

Списък на забранените за паша по землища ...

29.01.2016

ОБЯВА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”

ОБЯВА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ” Документи за кандидатстване Декларация Заявление - кандидат потребител, родител настойник Заявление - кандидат потребител Заявление - кандидатстване за „Социален асистент” или „Домашен помощник”.   ...

29.01.2016

Обявява набиране на кандидати по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”

П  О  К  А  Н  А Община Криводол, обявява набиране на кандидати за ползване на социални услуги в домашна среда по  договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0127-C001, по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”, който се осъществява с финансовата подкрепа но Оперативна програма”Развитие на чо...

29.01.2016

ПОКАНА за формиране на екип по проект "Независим живот за гражданите на Криводол"

ПОКАНА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ” ...

29.01.2016

Покана за проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ”СОЦИАЛЕН АСИСТЕН „  и ”ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ” ...

29.01.2016

Обявление от отдел "Местни приходи" община Криводол

Община Криводол, отдел Местни приходи уведомява заинтересованите лица, че във връзка с отпечатване, пликоване и разнос на съобщенията за данък недвижими имоти  и такса битови отпадаци на данъчно задължените лица за 2016 г. приема ценови оферти в срок до 10.02.2016 г. ...

28.01.2016

Обява за провеждне на конкурс за длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили

О Б Я В А  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.   ...

27.01.2016

Обява - конкурс за приемане на военна служба

Обява - конкурс за приемане на военна служба. ...

27.01.2016

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ...

25.01.2016