Новини

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол   Лазарки гостуваха в Общинска администрация Криводол по повод утрешния християнски празник „Лазаровден”. С цветни народни носии, песни, танци и наричания за здраве и късмет децата от ОДЗ „Славейче“ изпълниха фоайето на администрацията. Кметът на Община Криво...

22.04.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

13.04.2016

...

11.04.2016

Осигуряване на пожарна безопасност в горските територии

Заповед № РД-18-К-3/06.04.2016 г. на Областния управител на Област Враца Заповед № 132 / 07.04.2016 г. на Кмета на Община Криводол ...

08.04.2016

О Б Я В Я В А „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък IІ: „Медковец - Ру

„Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък IІ: „Медковец - Руска Бяла” и участък ІІІ: „Руска Бяла - Столник” „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценк...

06.04.2016

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ   От 28.03.2016г. Община Криводол стартира предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0127-C001, по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”, който се осъществява с финансо...

30.03.2016

Обява за поход "По пътя на Ботевата чета"

ОБЯВА По повод навършването на 70 години от първия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица, 27 май – 2 юни 2016 г. и 140 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета за освобождението на България. Областна администрация – Враца като основен организатор на похода определя ус...

24.03.2016

Обява набиране на длъжности в Националната гвардейска част

ОБЯВА Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № OX-214/15.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част, както следва: - за Гвардеец - 24 (д...

21.03.2016

Обявяване на вакантни длъжности от Военновъздушните сили

  ОБЯВА Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № КВ-24/15.01.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.05.2016г. до 20.05.2016г. във Военноморските сили и ВВ...

17.03.2016

Обявяване на вакантни длъжности от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба

  ОБЯВА Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед       № OX-197/11.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) на Съвместно...

17.03.2016