Новини

Да изчистим България заедно

Да изчистим България заедно ...

25.05.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

10.05.2016

Кампания "Великден за всеки" - "Дари празник за баба и дядо", иницирана от Омбудсмана на РБългария

Списък на възрастните хора от Община Криводол, определени за получаване на ваучери по 20 лв. Тук ...

04.05.2016

Обява набиране на военни

ОБЯВА     Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № OX-297/06.04.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Спе...

26.04.2016

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол

Малки лазарки посетиха Общинска администрация Криводол   Лазарки гостуваха в Общинска администрация Криводол по повод утрешния християнски празник „Лазаровден”. С цветни народни носии, песни, танци и наричания за здраве и късмет децата от ОДЗ „Славейче“ изпълниха фоайето на администрацията. Кметът на Община Криво...

22.04.2016

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

13.04.2016

...

11.04.2016

Осигуряване на пожарна безопасност в горските територии

Заповед № РД-18-К-3/06.04.2016 г. на Областния управител на Област Враца Заповед № 132 / 07.04.2016 г. на Кмета на Община Криводол ...

08.04.2016

О Б Я В Я В А „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък IІ: „Медковец - Ру

„Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък IІ: „Медковец - Руска Бяла” и участък ІІІ: „Руска Бяла - Столник” „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценк...

06.04.2016

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ   От 28.03.2016г. Община Криводол стартира предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0127-C001, по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ”, който се осъществява с финансо...

30.03.2016