select language:     Български English

Контакти

Община Криводол

ул. "Освобождение" № 13

гр. Криводол 3060

 

Работно време: от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден

 

Централа: +35991172545; 2444; 2442; 2310

Факс: 09117/2369

ГРАО: +35991172310

Местни приходи: +35991172078

e-mail: krivodol@dir.bg
Интернет страница: http://www.krivodol.com

БУЛСТАТ: 000 193 282

Населено място

КМЕТ

телефон

1
Криводол
Петър  Данчев
0879 39 69 69
2
Криводол
Дияна Милетиева
0879 39 69 60

3

Баурене
Цветослав Тодоров
0879 39 69 27

4

Ботуня
Ивайло Диманов
0876 94 00 67

5

Галатин
Петър Велков
0879 39 69 42

6

 Главаци
Иван  Иванов
0879 39 69 41

7

Г. Бабино
Тихомир  Трифонов
0879 82 72 82

8

Градешница
Любомир Маринов
0879 39 69 45

9

Добруша
Ивайло Илиев
0876 94 49 79

10

 Краводер
Илия Перчинков
0879 39 69 47

11

 Лесура
Евгени  Захариев
0879 39 69 48

12

 Осен
Петя Петрова
0879 39 69 20

13

 Пудрия
Дилян  Димитров
0879 39 69 49

14

Ракево
Малин Тончев
0879 39 69 21

15

Уровене
Петър Димитров
0879 39 69 52

16

Фурен
Красимир Истерков
0876 94 00 97

СЛУЖИТЕЛИ

телефон

1
Анелия Николова - секретар Община Криводол
0879 39 69 63
2
Иван Иванов - Директор на дирекция“ Специализирана администрация“
0879 39 69 64
3
Петранка Костадинова –Директор на дирекция“ Обща администрация“
0879 39 69 59
4
София Ангелова –Директор на Общинско предприятие СКД
0879 39 69 67

5

Петър Комитски –Председател на ОбС
0878 28 59 61

6

Светла Ставрова –Човешки ресурси
0879 99 06 18

7

Мария Първанова- Еколог
0879 45 21 23

8

Техническа служба
0879 43 90 05

9

Наталия Григорова –Началник отдел“ Местни приходи“
0879 39 69 31

10

Цветелина Младенова –Главен счетоводител
0879 39 69 64

11

Илонка Ценова-Касиер
0879 39 69 25

12

Светла Георгиева –Общинска собственост
0879 39 69 54

13

Красимира Ангелова- Образование
0879 39 69 68

14

Боряна Илиева - ГРАО
0879 39 69 44

Кмет

Петър Данчев

09117/2545

 

Заместник-кмет

Дияна Милетиева

09117/2445

 

Заместник-кмет

Юрий Кацарски

 

 

Секретар на Общината

Анелия Николова

09117/2347