select language:     Български English

Избори за Народно събрание 2017 г.

ЦИК - https://www.cik.bg/bg/ns2017

Изборен кодекс

Хронограма за произвеждане на избори за народно събрание на 26.03.2017 г.

 

С решение № 4207-НС от 03.02.2017 г. на ЦИК е назначена РИК Враца

РИК Враца се помещава в сградата на Областна администрация Враца

адрес за кореспонденция: 3000, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1

https://rik06.cik.bg/ns2017

      

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0879396963; 09117/23 47

e-mail: aneliia_nikolova@abv.bg

 

Община Криводол:

централа: 09117/25 45

e-mail: krivodol@dir.bg 

факс: 09117/23 69

 

Информация